Á árinu 2018 ákváðu ÞG Verktakar að taka umhverfismál sín fastari tökum. Forsenda þess var að ná utan um orkunotkun og sorpförgun við rekstur fyrirtækisins og framkvæmdir á vegum þess.

ÞG Verktakar hafa í þessum tilgangi tekið í notkun umhverfistjórnunarhugbúnaðinn Klappir EnviroMaster frá fyrirtækinu Klappir, Grænar lausnir hf.

ÞG Verktakar hafa jafnframt sett sér eftirfarandi grunnmarkið varðandi umhverfismál.

Umhverfismarkmið ÞG Verktaka:
• Draga úr losun gróðurhúsalofttegunda
• Minnka úrgang til urðunar með bættri flokkun sorps
• Viðhafa ábyrga stýringu á notkun raforku og vatns
• Mæla og miðla upplýsingum um stöðu og árangur í umhverfismálum
• Auka umhverfisvitund starfsmanna