Jafnlaunastefna ÞG Verks

Tilgangur og markmið jafnlaunastefnu ÞG Verk er að stuðla að jafnrétti kynjanna í samræmi við lög um jafna stöðu og rétt kynjanna nr. 150/2020, þar með talið að greidd séu sambærileg laun fyrir sömu eða jafnverðmæt störf, þannig að enginn kynbundinn launamunur sé til staðar hjá ÞG Verk. Jafnlaunastefna ÞG Verk nær til allra starfsmanna
Jafnlaunastefnan og framkvæmd hennar er órjúfanlegur hluti af jafnréttis- og launastefnu fyrirtækisins. Æðstu stjórnendur fyrirtækisins skuldbinda sig að framfylgja henni en endanleg ábyrgð liggur hjá forstjóra fyrirtækisins.

ÞG Verk skuldbindur sig til að:

 • Fylgja lagalegum kröfum og reglum um launagreiðslur, kjör og jafnrétti
 • Framkvæma launagreiningu árlega
 • Halda úti menntunar-og hæfniskrá yfir starfsmenn fyrirtækisins
 • Bregðast við málefnalegum athugasemdum um launamun.
 • Framkvæma reglubundna innri úttekt á jafnlaunakerfi fyrirtækisins
 • Fá hlutlausan utanaðkomandi aðila til að framkvæma ytri rýni að minnsta kosti einu sinni á ári
 • Kynna starfsfólki jafnlaunastefnuna
 • Hafa jafnlaunastefnuna aðgengilega almenningi með því að birta hana á heimasíðu félagsins.
 • Endurmeta og betrumbæta jafnlaunakerfið í heild sinni með innri úttektum og rýni

Jafnréttisáætlun ÞG Verks

Jafnréttisáætlun þessi gildir fyrir alla starfsmenn ÞG Verks óháð vinnustað samkvæmt lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna nr.150/2020. Með áætluninni er lögð fram þau markmið og aðgerðir til að tryggja starfsmönnum ÞG Verks þau réttindi sem kveðið er á um í jafnréttislögum. Stjórnendur á hverjum vinnustað fyrir sig bera ábyrgð að ákvæðum jafnréttisáætlunar sé framfylgt.

Jafnréttisáætlun ÞG Verks gildir frá 2023 – 2026 og eru megin markið hennar

Eftirfarandi eru markmið ÞG:

 • Starfsfólk skal njóta sömu launa og kjara fyrir sambærileg og jafnverðmæt störf, óháð kyni
 • Starf sem laust er til umsóknar skal standa öllum opið, óháð kyni
 • Lögð er áhersla á að starfsþjálfun og endurmenntun standi öllu starfsfólki til boða, óháð kyni.
 • Lögð er  áhersla á að starfsfólk geti samræmt vinnutíma og fjölskyldulíf eins og kostur er.
 • Starfsfólki skal auðveldað að koma aftur til starfa eftir fæðingar- og foreldraorlof eða leyfi úr vinnu vegna brýnna fjölskylduaðstæðna
 • Einelti, kynbundið ofbeldi, kynbundin áreitni og kynferðisleg áreitni er ekki liðin á vinnustaðnum.